បទដំបូងរបស់កូនស្រីច្បង ខាន់ ជេមស៍ ប្រឹងលត់ដំសំឡេងកូនរហូតមហាជនលាន់មាត់ថា…

ពិតណាស់ កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅ តារាចម្រៀងប្រុសសំឡេងផ្អែមស្រទន់ ខាន់ ជេមស៍ ប្រកាសបើកផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួន «Khan James Production» ដែលធ្វើឱ្យហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ដំណឹងមួយនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
border=0
ក្រៅពីប្រកាសបើកផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរួចហើយ ខាន់ ជេមស៍ ក៏ថែមទាំងបានទម្លាយថា នៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីរបស់លោកនោះ នឹងមានកូនៗរបស់លោកទាំង ៤ គឺជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មផងដែរ ដែលមានដូចជា កូនស្រីច្បង អេមី កូនប្រុសទី ២ ដូរ៉ា កូនប្រុសទី ៣ ហ្គេត និងកូនស្រីពៅ សាវីណា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
border=0
យ៉ាងណាមិញ ថ្មីៗនេះលោក ខាន់ ជេមស៍ បានបង្ហោះវីដេអូមួយដែលលោកកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀនកូនស្រីច្បងរបស់ខ្លួនគឺ អេមី ជាមួយនឹងបទថ្មីដែលតាមមើលទៅអាចគ្រោងនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
border=0
តួយ៉ាង ក្នុង Caption ដែលលោកបានសរសេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូនោះ បានលើកឡើងថា៖ «ព្រោះតែចង់ឱ្យកូនបានល្អ និងខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ារៀងកាចបន្តិចហើយ។ មុខអត់រីកទេបងប្អូន ព្រោះត្រូវម៉ាត់ប៉ា»។

លើសពីនេះទៅទៀតនោះ លោកក៏បានបង្ហើបដែរថា៖ «បទដំបូងរបស់ អេមី»៕
border=0

shares