កម្រមានណាស់​! ក្មេងប្រុស​អាយុ​ទើបតែ​ ១១​ឆ្នាំ​ទេ តែ​កុំ​មើល​កម្ពស់​រហូតដល់ ទៅ….

ក្មេងប្រុស​រៀន​ថ្នាក់​ទី​៦​ម្នាក់ បាននិងកំពុង​ក្លាយជា​ព័ត៌មាន​ធំ នៅលើ​ទំព័រ​កាសែត​ជាច្រើន​នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន ដោយសារ​កម្ពស់​ដ៏​មហិមា​របស់គេ​រហូតដល់ ២ ម៉ែត្រ ទៅលើ​មិត្តភក្តិ​រួម​ថ្នាក់ ។​Xiaoyu កើត​ក្នុង​ឪពុកម្តាយ​សុទ្ធតែ​ខ្ពស់ ដោយ​ឪពុក​របស់គាត់​មាន​កម្ពស់ ១.៨ ម៉ែត្រ ខណៈ​ម្តាយ និង​ជីតា​របស់គាត់​មាន​កម្ពស់ ១.៩ ម៉ែត្រ ។​​ប៉ុន្តែ ក្មេងប្រុស​សិស្សសាលា​បឋម​អាយុ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១១ ឆ្នាំ នេះ ក៏បាន​ជើង​រាប​ស្នើ ដែលជា​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​ត្រូវបាន​ចាត់ទុកថា​ខ្វះ​ផ្នែក​ខូង​នៃ​បាតជើង ។ ​ចំពោះ​ហេតុផល​នេះ Xiaoyu ត្រូវ​ច្រានចោល​គ្រូបង្វឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បាល់បោះ​ក្នុង​តំបន់​ជាច្រើន ដែល​បាន​អញ្ជើញ​រូបគេ​ឲ្យ​លេង​កីឡា ។​Xioau ត្រូវតែ​ធ្វើការ​វះកាត់​ចំនួន ៤ លើក ដើម្បី​កែតម្រូវ​បាតជើង​រាបស្មើ​របស់គេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កំណត់ត្រា​ហ្គី​ណេ​ស​បច្ចុប្បន្ន កំពុង​ស្ថិតក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់​ក្មេងប្រុស​ឈ្មោះ Brandon Marshall អាយុ ១៦ ឆ្នាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមាន​កម្ពស់​រហូត​ដល់ ២.២៥ ម៉ែត្រ និង​កំពុង​រស់នៅ​ក្នុងប្រទេស​អង់គ្លេស ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

shares