ប្រពៃណាស់!!! នាយ ប្រុញ ទទួលបានការងារថ្មីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ លោកជំទាវ ហ៊ុន សុីណាត ពោលពាក្យបែបនេះផ្ដាំទៅក្មួយ ប្រុញ ថា…

ប្រពៃណាស់!!! នាយ ប្រុញ ទទួលបានការងារថ្មីមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ស្រាប់តែ លោកជំទាវ ហ៊ុន សុីណាត ពោលពាក្យបែបនេះផ្ដាំទៅក្មួយ ប្រុញ ថា…ប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រាកដជាបានស្គាល់នាយប្រុញរួចមកហើយតាមរយៈ.ទេ.ព.កោ.ស.ល្យសម្តែង និងវោហាស័ព្ទរបស់នាយ នៅលើបណ្តាញសង្គមយូធូប ហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ក្រោយពីទទួលបានភាពល្បីល្បាយក្នុងបណ្តាញសង្គម បូករួមជាការជួយរបស់ឯកឧត្តម ពេជ្រ ស្រស់ មក ឃើញថាជីវិតនាយ ប្រុញចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរ។ជាពិសេសនោះគឺ នាយ ប្រុញ បានទទួលផ្ទះថ្មីល្អមួយដែលកំពុងសាងសង់បាន ៨០ភាគរយហើយក្រោយការជួយពីសំណាក់ឯកឧត្តមពេជ្រ ស្រស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងសប្បុរសជននានា ក្នុងនោះគេក៏ឃើញ នាយ ប្រុញ តែងតែបង្ហាញមុខនៅក្នុងការ Live លក់ផលិផលនានាដើម្បី.ទា.ក់.ទា.ញ.អ្នកទស្សនាអោយចូលមើល និងធ្វើឲ្យការលក់របស់.ម្ចា.ស់.អាជីវកម្មមានការកើនឡើងជាដើមនិងនាយទទួលប្រាក់កម្រៃសមរម្យពីការងារបែបនេះផងដែរ។ដោយឡែកស្រាប់តែនៅថ្ងៃនេះពិតជា.ឆ្អឹ.ង.អ.ណ្តែ.ត.មែន ដោយយោងតាមហ្វេសបុកលោក អឹម ជីវ៉ា សូមបង្ហាញមុខតួសម្តែងហើយ Wow ឡូយមែន នាយ ប្រុញ ចុះ.ក្រុ.ង.ត្រា.ថត.ផ្តា.ច់.មុខអោយក្រុមក្រុមហ៊ុនដ៏ធំប្រចាំខេត្តសៀមរាប គឺ អចលៈ.ទ្រ.ព្យ.សៀមរាបអង្គរលោក អុឹម ជីវ៉ា ជាអ្នកដឹកនាំសម្តែង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងផលិត.ស្ព.ត.ពា.និ.ជ្ជកម្មតូចធំផ្សេងៗបាននិយាយថាការយក នាយប្រុញមកថតនេះដោយសារ តែការមើលឃើញអាណិតអាសូពី.ម្ចា.ស់.អលនៈទ្រព្យសៀមរាបអង្គរ ដែលឃើញប្អូនប្រុញមានជីវភាពខ្វះខាតដូចនេះហើយបានក្រុមហ៊ុនបានពិភាគ្សាជាមួយខ្ញុំបាទ សំរេចយកប្អូនប្រុញមកសម្តែង ដើម្បីអោយប្អូនប្រុញមានឱកាសចូលរួមសម្តែងថតរឿង.អ.ប់.រំ.បែបកំប្លែងជូនអចលៈទ្រព្យសៀមរាបអង្គរ ខេត្តសៀមដោយរឿងដំបូងអោយប្អូនដើតួជាតួអង្គរឯក ថតបែបបុរាណ និងស.ម័.យ.លោក អុឹម ជីវ៉ា បានបន្តរទៀតថាក្រៅពីបាន.ថ.វិ.កា.រ.ពីការថត ប្អូនប្រុញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏បានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន.ថ.វិ.កា.រ.បន្ថែម ហើយក្រុមហ៊ុនបានសន្យាថាបើប្អូនប្រុញមានការខ្វះខាតគឺខាងក្រុមហ៊ុនអចលៈទ្រព្យសៀមរាបអង្គរនិងជួយ.ឧ.ប.ត្ថ.ម្ភ.ជាបន្តរបន្ទាប់ ។បន្ទាប់ពីរការបង្ហាញនៅលើគណនី របស់ លោក អឹម ជីវ៉ា ដែលនាយ ប្រុញ ទទួលបានការងារថ្មី ជាតួឯង ផង ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន សុីណាត ចូលទៅComment ទៅប្អូនប្រុញបែបនេះថា៖.សូមជូនពរដល់ក្មួយប្រុញឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការ ម្យ៉ាងអ៊ុំសូម.ផ្ដាំ.ថាក្មួយ.ឈា.ម.អ.ណ្ដែត.ហើយដូចនេះបើមានអ្វី.ច.ន្លោះ.ប្រ.ហោ.ង.ប្រការណាមួយ.ចា.ស់.ទំ.និយាយទៅក្មួយកុំតបដោយភាសា.ចា.ក់.ដោ.ត.ត្រូវទទួលយកដាក់ក្នុងចិត្តទើបក្មួយ.រុ.ងរឿងរហូត ។ប្រភព៖fresh1news

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

          

shares