ពស់វែក ស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនទាំងញី ទាំងឈ្មោលប្រវែង៧ម៉ែត្រ​ ក្រោយបាន សង់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីលើរូងពស់ធ្វើឲ្យវិស្វករឥណ្ឌា…

ចម្លែកៗ៖ ព្រឺរស ម្បុរ! រឿងច ម្លែក ទើបបកស្រាយបានពីករណីពស់វែករនាម១គូ ទម្ងន់៦០ គ . ក្រ ប្រវែង៧ម៉ែត្រ ដែល ប្រទះឃើញ..ដោយបើតាមប្រភពពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាម បានឲ្យដឹងថា តាមការផ្តល់ចម្លើយពីក្រុមហ៊ុន អគ្គិសនីដើរដោយឋាមពលព្រះអាទិត្យនោះ គឺពេលដែលក្រុមវិស្វករឥណ្ឌា បានប្រទះឃើញនៅការដ្ឋាន គឺពួកគេ ព្យាយាមបណ្តាញវាឲ្យចេញពីសំបុក តែពស់ទាំងពីរនេះពុំព្រមទៅណាសោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះ ទើបពួកគេបង្ខំចិត្តព័ទ្ធចាប់វាទាំងអស់ ដើម្បីធ្វើការហើយ យកពស់ទាំងនោះប្រគល់ឲ្យផ្នែកទេសចរណ៍។ឥឡូវទើបគេដឹងថា ពស់ទាំងពីរវាកំពុងចាប់ផ្តើម «សក»ហេតុនេះ ទើបពួកគេពុំបានរងប្រតិកម្មតបត ពុំនោះសោត ស្តេចពស់វែកនេះ អាចបង្កឲ្យមានគ្រោះ.ថ្នាក់ ជាពុំខាន។ ខណៈពេលនេះមនុស្សម្នាមកពីខេត្តផ្សេងៗ កំពុងសំរុកមកមើលជាបន្តបន្ទាប់។ម្យ៉ាងទៀត ទម្ងន់ប្រវែងនៅពុំទាន់បានសន្មត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាផ្លូវការទេ ព្រោះពុំទាន់អាច ថ្លឹងវាស់វែងបាន។ តែបើតាមអ្នកស្រុកផ្អើលទៅចោមរោមមើល បានកំណត់ទម្ងន់ទាំងពីរក្បាលនោះ មិនក្រោម៦០គីឡួក្រាមឡើយ ព្រោះបើគ្រាន់តែប្រវែងវា៧ម៉ែត្រទៅហើយនោះ។ ដោយឡែក ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលទៅមើលខ្លះ ក៏ធ្វើការបួងសួងសុំឲ្យបានសេចក្តីសុខ ដោយជឿថា ស្តេចពស់១គូនេះ មានអាយុច្រើនណាស់មកហើយ រហូតដល់ពេលសកស្រការចាស់ ដើម្បីកើតថ្មីម្តងទៀត ពិតណាស់ ប្រាកដជាមានអ្នកតាថែរក្សាមិនខាន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

shares