ធ្ងន់ករហើយ! ថៃកាន់តែពិបាកទៅៗហេីយនៅពេលនេះមានប្រជាជនជាច្រេីនដេ ក ស្លា ប់ តៗគ្នានៅលេីដងវិថីដោយសារតែ ជំ ងឺ ឆ្ល ង ប្រភេទថ្មីនឹង…!

ប្រទេសថៃ៖មួយរយះកន្លងមកនេះបានអោយដឹងថាប្រទេសថៃកំពុងតែឈានដលដំណាក់កាលដ៨ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនទោលេីបញ្ហាកូវីដ១៩ដែលបានកេិតឡេិងលេីប្រជាជនថៃជាច្រេិននាក់នឹងកំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វេិអោយការឆ្លងនឹងការស្លាប់របស់ប្រជាជនថៃកេិនឡេីងជាលំដាប់។ក្រោយមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃ ជំ ងឺ កូ វី ដ១៩បានអោយដឹងថាប្រជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនជាច្រេីនរបស់ប្រទសថៃពុំមានកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យនោះទេដោយសារតែការឆ្ល ង ច្រេីនខ្លាំងនឹងកន្លែងស្នាក់សម្រាប់ព្យាបាលមួយចំនួនត្រូវបានបិទ្ដែលធ្វីអោយជាបញ្ហាមួយដ៏គួរអោយអ និ ច្ចាខ្លាំងមែនទែន។ក្រោយការឆ្លងរយះពេលជិតមយយខែរនេះបានអោយឃេីញនៅឬូបភាពជាច្រេីនដែលបានធ្វេីអោយអារម្មណ៏របស់យេីងមានការអាណិតខ្លាំងមែនទែនដែលគ្រប់ស្ថាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពបែបណាក៏មានដែរដល់ថ្នាក់បេីយេីងក្រលេកមេីលប្រទេសថៃពេលនេះវាហាកបីដូចជាប្រទេសចិនកាលពីកន្លងមកដែរមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់។រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាននអោយដឹងថាគណនីយហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថាRe-IDEAបានបង្ហាញនៅទិដ្ឋភាពរូបភាពជាច្រេីនដែលបានថតបាននៅប្រទេសថៃដែលនៅក្នុងពេលនេះម្ចាស់គណនីយរូបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏បានធ្វេីការប្រាប់ពីសភាពការបែបនេះថាមួយរយ:នេះ​ រូបភាពជាច្រេីនត្រូវបានចែករំលែកមានមនុស្សដេកស្លាប់នៅទីសាធារណ:នៅទីក្រុងបាងកក​ ប្រទេសថៃ​ ។ ខណៈ​មតិមួុយចំនួនបាននិយាយថា​ អ្នកខ្លះស្លា ប់ ដោយសារជម្ងឺកូវីត១៩​ ដែលពួកគេមិនទទួលបានការព្យាបាល​ ដោយសារនៅឯមន្ទីពេទ្យមានអ្នកជម្ងឺរងចាំច្រេីន​ និង​ មតិរិះគន់ជាច្រេីនដែលរដ្ឋាភិបាលបណ្តាលឱ្យប្រទេសថៃធ្លាក់ចូលស្ថានភាពបែបនេះ។
ទាំងនេះជារូបភាពដែលពលរដ្ឋថៃថតបង្ហោះចែកចាយលេីបណ្តាញសង្គម​ ខណៈ​មិនទាន់មានស្ថានប័នព័ត៌មានណាមួយចុះផ្សាយនៅឡេីយ។

shares