ពេលដឹងសាច់រឿងអស់ហើយ អ្នកនាង ខ្ញុង ធ្វើឲ្យ អ្នកនា​​ង ធី សុវ​​ណ្ណ​​​ថា បានផ្ញើសារ ជូន អ្នកនាង ខ្ញុង ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាកំប្លែង នាងខ្ញុង ក្រោយលើកដៃ សុំជំនួយរួចមក បងប្អូនខ្មែរភាគច្រើន អាណិតនិងគាំទ្រ រូបនាង ដោយត្រឹមតែ ៣ថ្ងៃសោះ ទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង ៥ម៉ឺនដុល្លារ មិនតែប៉ុណ្ណោះ មេបំណុលមួយចំនួន ក៏បានលើកលែងការប្រាក់ឲ្យរូបនាងផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទុយទៅវិញ ក្រោយពី លោកគ្រូម្នាក់ទម្លាយ ថារូបលោក​ជា អ្នកផ្តើមគំនិតឲ្យនាងខ្ញុង សុំប្រជាជនម្នាក់១ដុល្លារ ដើម្បីដោះបំណុលនោះ ស្រាប់តែ មហាជនមួយភាគធំ ដែលធ្លាប់គាំទ្ររូបនាង សូម្បីតែ ស្រីអូនសម្រស់ធម្មជាតិ ក៏បង្ហោះសារ ហាក់អស់ទំនុកចិត្តទៅហើយនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលដឹងសាច់រឿងអស់ហើយ អ្នកនាង ធី សុ​​វណ្ណ​​ថា បង្ហោះសារថា“សារ​ផ្ញើ​ជូ​ន បង​ខ្ញុ​ង ខ្ញុំ​ពិ​តជា​អា​ណិ​​​តបងណាស់ ប​​ងកំ​​​​​ពុ​​ងល​​​​​ង់ទឹ​​​​​ក ល​​​​​​​ង់​​បំ​​​​ណុ​​ល ល​​​​​​​ង់គំ​​​​និ​​​​ត ខ្ញុំជូន​​យោ​​ប​​ល់ ៤ ចំ​​នុ​​ច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១ កុំ​ទា​​​ន់ស​​​​ម្រេច អ្វី​​ទាំ​ងអ​​ស់ ២ សូម​​បង បិ​​​​ទ​​ទូរស័​​ព្ទ ស​​ម្រា​​ក២,៣ថ្ងៃ ៣ ជួ​​បអ្ន​​កជំ​​នាញ​​ហិ​​រញ្ញវត្ថុ និង​​មេ​​ធាវី រៀប​​ផែន​​ការ ស​​ងបំ​​ណុ​​ល….។ ៤ ឆ្លើ​​យត​​​​ប ក្នុងប​​ណ្តា​​ញស​​ង្គមប្រុងប្រ​​​យ័ត្ន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ​គា​ត់មា​នការ​ខុ​សឆ្គ​ង សូម​ពូមី​ង បង​ប្អូន កុំប្រកា​ន់គា​ត់ កុំជា​​​​ន់គា​ត់ ព្រោះ​គា​​​ត់កំ​​​ពុ​​​ងល​​​​​​ង់​​​ទឹ​ក ខ្ញុំយ​ល់​ថា រឿង​ប​ង អា​ចដោះស្រា​យបា​ន ខ្ញុំ​សូម​លើ​កទឹ​កចិត្ត និង​គាំទ្រ​ប​ង ស៊ូៗ…​ដើម្បីគ្រួសា​រ និងកូន​តូ​ចៗ របស់ប​​ង សូមអរ​​គុណ ដោយ​​ក្តីរាប់​អាន ពីនា​​ងខ្ញុំ ធី សុ​វណ្ណ​​ថា”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

shares